۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه

ما قبض هایمان را پرداخت نمی کنیم….شما چی؟

آیا زمان حرف زدن تمام نشده و فرصت عمل کردن پیش نیامده است؟ با طرح نپرداختن قبوض بزرگترین ضربه اقتصادی را به جمهوری اسلامی وارد کنیم و حکومت را با کسری بودجه حداقل 6,125,000,000,000 شش بیلیون و صد و بیست و پنج میلیارد تومان(17.5میلیون تعداد قبوض در 350هزار تومان جمع قبض هر خانواده ضرب ميكنيم وعدد مورد نظر را بدست مياوريم) رو به رو کرده و اگر مردم ایران چند ماه (یک ماه)هماهنگ این کار را انجام دهند، زمینه اعتصابات سراسری فراهم شده و حکومت زمین گیر خواهد شد. ما مبارزان آزادی خواه درون مرز ،از تاریخ 15 بهمن 1389 تا 15 فرودین 1390 هبچ کدام از قبض های خود را پرداخت نخواهیم کرد.
منبع انجمن رهایی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر