۱۳۹۰ فروردین ۱۱, پنجشنبه

علی ای همای رحمت! کدام رحمت؟


علی یعنی خدعه! یعنی دروغ یعنی توهم "علی" گونه ای دهن کجی شوم اعراب بود که باعث شد صورت ما کج  فرم شود! یک گریز نافرجام بود که باعث شد زندان ما ایران شود! تو بگو چگونه از علی خدا را شناخته ای! از یک نام عربی که بارها و بارها در حسینیه ها تکرار شده است چه معرفتی ممکن است کسب شود؟ "علی" یعنی ان همه پول که در یم قفسه اهنین ریخته می شود تا فرزند تو معالجه شود با همسرت باز گردد یا در کنکور قبول شوی و یا شغل مورد علاقه ات را بیابی! علی یعنی توهم یعنی واگذاری شایستگی یک فرد برای احراز شغل به یک انگشتر عقیق! یعنی حکومت در دانه های خونخوار خداوندی (الله) ی عبوس که شکنجه می دهد و خود را بخشنده مهربان میداند!
 چگونه تورا بگویم تو را بازی داده اند؟ چگونه بگویم که نیازی به ولی نداری! ان همه ولی موهمی که غایب است و تو عملا کارهایت را خود انجام میدهی و او هیچ نقشی در زندگی تو ندارد. چگونه بگویم که خودت و مرا با دندان ندری؟ راستی تو چرا درنده شده ای؟ به پیرامونت بنگر! همه در حال زندگی کردن هستند و بسیار بهتر از ما که ولایت را ستایش میکنیم زندگی میکنند. چگونه به تو بگویم علی همچون پرتره اش که تصویر زنی است که برایش ریش گذاشته اند فقط توهم است؟ علی ای همای رحمت! کدام رحمت؟ می توانی یک رحمت  را به علی ربط دهی که توهم نباشد؟
اینها رحمت است؟
1 کشتار قبیله بنی قریظه:
 علی پی از پیروزی بر قبیله بنی قریظه تعداد 900 نفر از مردان قبیله را در مقابل گودال هایی که از پیش کنده شده بود سر بریدند( تاریخ طبری ج3 ص1088)
2 کشتار خاندان ازد:
علیو یارانش در یک روز تعداد 2500 نفر از خاندان ازد را سر بریدند بنحوی که کسی زنده نماند تا دیگری را دلداری دهد(مروج الذهب ج1 ص729)
3 کشتار خوارج:
در نهم صفر سال 38 هجری در محلی واقع در دشت نهروان جنگ خونینی بین لشکریان علی و خوارج روی داد که در این جنگ حدود 1800 نفر از خوارج به قتل رسیدند
 4 نبرد لیله الحریر:
 علی در نبرید به نام لیله الحریر در حدود 500 تا 900 نفر را از دم تیغ گذراند. (منتهی الامال ج1 ص153)
 5 کشتار عبدالله خرمی و یارانش:
 آنانکه دست رنگ کرده بودندو شادی وشعف در اثر در گذشت محمد نشان داده بودند علی و خالد بن ولی همه را بکشتند و اجسادشان را در اتش سوزاندند( تاریخ طبریج 4 ص1380.1464-طبری ج6 ص2420.2265)
 نقش علی در ترور مخالفان:
1 ترور شاعری بنام حویرث بن نقیذ:
وی شتر دختران محمد فاطمه و ام کلثوم را رم داده بود به فرمان محمد و توسط علی در جریان یک توطئه به قتل رسید.(سیره ابن هشام. ج2 ص273
2 سر بریدن مغیره:
پیر مردی بنام مغیره که پس از فتح مکه از ترس محمد گریخته بود بوسیله علی دستگیر و سر بریده شد( زنان پیغمبر. ص316)
3 علی شاه- رگ مردانی را برید و بمانند مرغان نیم بسمل انان را در بیا بان ها رها کرد تا با شکنجه بمیرند(امام علی-عبدالفتاح. ج5 ص27)
 4 سر بریدن نضر و عتبه:
پس از شکست ائیل محمد به علی دستور داد که نضر  پسر حارث را سر ببرد. همینطور در منطقه ای دیگر به نام الظیه از میان اسرا عتبه پسر ابی معیظ  بدستور محمدو بدست علی سر بریده شد( منهی الامال. ج1 ص57)
5 سربریدن عتبه:
مردی به نام عتبه که بخاطر عدم پخش مساوی غنایم بین لشکریان اسلام به صورت محمد تف کرده بود بوسیله علی سر بریده شد(تاریخ طبری. ج5 ص1103)
 در زمان اما علی مردم استخر چندین بار قیام کردند. اما علی در یکی از ان موارد عبالله بن عباس را در راس لشکری به انجا گسیل داشت و شورش توده ها در سیل خون فرو نشاند( فارسنامه. ابن بلخی. ص136)
 در مورد دیگر که مردم استخر شورش کردند امام علی  زیاد ابن ابیه که خون خواری و ادم کشی به انوشیروان دوم لقب گرفته بود به انجا گسیل داشت تا به سرکوبی قیام بپردازد. در مورد کشتار مردم استخر توسط زیاد ابن ابیه کتب زیادی نوشته شده ( نگاه کنید به کتاب مروج الذهب. ج2 ص29)
 در سال 39 هجری مردم فارس و کرمان سر به شورش گذاشتند و حکام ستمگر علی را از شهر بیرون راندند امام علی مجدادا زیاد ابن ابیه را به انجا گسیل داشت و لشکریان وی از هیچ جنایتس فرو گذار نکردند( تاریخ طبری. ج6 ص2657و فارسنامه ص136)
 مردم خراسان نیز در زمان علی برای چندین بار قیام کردند و چون چیزی ند اشتند که به عنوان باج و خراج بپردازند از دین اسلام برگشته و به مقاومت سخت و جانانهای دست زدند امام علی جعد بن هبیره را بسوی خراسان فرستاد او رمدم نیشابور را محاصرهع کرد تا مجبور به صلح شدند(تاریخ طبری ج6 ص2586 و فتوح البلدان ص29)
 در زمان امام علی نیز مردم شهر ری نیز سر به طغیان زدند و از پرداخت خراج خود دار کردند. علی ابوموسی را با لشکری زیاد به سرکوب شورش فرستاد و امور انجا را به حال نخستین باز گرداند( فتوح البلدان ص1599)
 به روز گار خلافت علی بن ابی طالب چون پایان سال 38 و اغاز سال 39 بود حاث بن سره به فرمان علی لشکر به خراسان کشید و پیروز شد غنیمت  و برده ی بسیار بدست اورد تنها در یک روز هزار برده میان یارانش تقسیم کرد لکن سر انجام خود و یارانش جز گروهی اندک در سرزمین قیقان  سرحد خراسان کشته شدند( فتوحالبلدان. بلاذری)
 علی  ابن عبی طالب عبدالرحمان بنی جز طائی را به سیستان فرستادو لکن حسکه حبطی وی را بکشت پس علی فرمود: باید چهار هزار تن از حبطیان را به قتل برسانیم وی را گفتند حبطیان پانصد تن هم نشوند.( فتوح البدان. بلاذری)
 علی ولایت اذربایجان را نخست به سعید بن ساریه خزاعی و سپس به اشعث بن قیس داد یکی از شیوخ اذربایجان نقل میکند که ولید بن عقبه همراه با اشعث از ولید طلب یاری کردو ولید برای یاری وی سپاهی از کوفه به انجا گسیل داشت اشعث جان به جان خانه به خانه فتح کرد و پیش رفت و پس از فتح اذربایجانگروهی از تازیان اهل عطا را بیاورد و در انجا ساکن ساخت و انان را فرمان داد تا مردم را به اسلام فرا خوانند( فتوح البلدان)
 این ها تنها مواردی از جنایات این همای رحمت بود بیشتر جستجو کنید تا بیشتر بدانید چگونه به تو بگویم علی مایه بدبختی و رنج و عقب ماندگی و خرافاتی شدن ما است؟ چگونه بگویم تا این بدبختی بختک را دریابی؟ افسوس که تو در خواب رفته ای و شغالان زوزه کشان همچنان میهن و هویت انسانی مان را میدرند!

تصویر اول توهمی ساخته ذهن نا اگاه! تصویر دوم قديمی ترين تصويری است که از علی بر روی پوست نقاشی شده است و در موزه لوور پاريس نگهداری می شود.
 

 بر گرفته از:
امیل ایمانی
 درفش کاویانی

۸ نظر:

 1. محبت شه مردان مجو زبي پدري
  كه دست غير گرفته است پاي مادر اورا

  پاسخحذف
 2. بسم الله الرحمن الرحیم
  دفاع از امیر المؤمنین علی (ع)
  در این مقاله، اتهامات گوناگونی بر امام امیر المؤمنین علی (ع) وارد شده است که برای نمونه نقد یکی از آنها بیان می شود. در مقاله آمده است:" علی و یارانش در یک روز تعداد 2500 نفر از خاندان “ازد” را سر بریدند.... (مروج الذهب . جلد اول . صفحه 729)"
  1. کتاب یاد شده سخن بالا را از یکی از دشمنان آن حضرت نقل کرده است.
  2. قوم ازد از قبایلی بودند که در جنگ جمل درگیر بودند. در این جنگ، ده هزار نفر از طرفین کشته شدند که هر طرف جنگ حدود 5 هزار کشته دادند. (تاريخ‏الطبري/ترجمه،ج‏6،ص:2471 در این بین 2000 نفر از قوم ازد بودند.)
  3. امام علی علیه السلام تمام توان خود را بکاربرد تا جنگ جمل رخ ندهد. گفت و گوی بسیاری انجام داد و توانست زبیر یکی از سران دشمن را از جنگ منصرف سازد. او وقتی به اردوگاه خود بازگشت پسرش عبدالله به او گفت ترسیده ای! زبیر به لشگر امام علی علیه السلام حمله کرد اما امام از لشگریان خود خواست مقابله نکنند. او آمد مقداری تاخت کرد و رجز خواند. بعد برگشت و به پسرش گفت کسی که از جنگ ترسیده آیا چنین رفتار می کند.
  4. خواسته جملی ها این بود که باید قاتلان عثمان را قصاص کنی! حضرت می فرمود بسیار خوب خودتان را قصاص کنید. این جمله ناظر بر اخباری است که می گوید برخی سران جمل خود در فتنه قتل عثمان دخیل بودند.
  5. برای حضرت خبر آوردند دشمن تیراندازی را آغاز کرده است و تعدادی مجروح شده اند. امام اجازه مقابله نداد. بر عکس داوطلبی را خواست تا با قرآن به احتجاج دشمن رود. جوانی داوطلب شد. حضرت فرمودند تو را شهید خواهند کرد. او پذیرفت. رفت و شهید هم شد.
  6. زمانی امام اجازه مقابله با دشمن را داد که جنازه سه شهید از یارانش را برای او آوردند. اینجا بود که او فرمود اینک حجت تمام شد. از خودتان دفاع کنید.
  7. در جنگ حلوا خیرات نمی کنند. از هر دو سو، بنا بر نقل تاریخ طبری، به تساوی عده ای کشته شدند. اگر قرار باشد دنبال مقصر این کشته ها بگردیم باید دید چه کسانی فتنه را ضد رهبری امیر المؤمنین علی (ع) هدایت کردند؟ رهبری که از قضا علاوه بر نصب الهی با روش مردمسالارانه ای هم انتخاب شده بود.
  برای این که رفتار امیر المؤمنین علی (ع) را در یابیم خوب است به ماجرای شهادت قنبر غلام امیر المؤمنین علی (ع) بپردازیم. قنبر غلام امیر المؤمنین علی (ع) سالها پس از شهادت مولایش توسط حجاج ثقفی حاکم مستبد عراق احضار می شود و از او خواسته می شود یا به امیر المؤمنین علی (ع) اهانت کند یا مرگ خویش را شاهد باشد. او راه دوم را برگزید. قنبر حاضر شد ذبح شود اما از مولای سابق خود برائت نجوید. (الغارات، ترجمه، ص:535)
  از اینها که بگذریم دنیای مطلوب شما چه رفتاری با مخالفان خود داشته است. شما عاشق دموکراسی، مدرنیته و سکولاریسم هستید. هر سه اینها در نازیسم هیتلری و فاشیسم موسولینی و لیبرالیسم آمریکایی و فرانسوی وجود داشته است. 52 میلیون کشته و مجروح جنگ جهانی دوم، 3 میلیون کشته جنگ آمریکا با کره شمالی و 1.5 میلیون کشته جنگ فرانسه با نهضت استقلال خواهی الجزایر بخش کوچکی از رفتارهای حقوق بشری اربابان شما با مخالفان خود است. کشتار صدها هزار نفر از مردم عراق و افغانستان هم که برایتان چندان مهم نیست. لطفا اندکی حیا داشته باشید. ادب مرد به ز دولت اوست!

  پاسخحذف
 3. جناب ناشناس دو شما که همه رو تکذیب کردی برادر! جنایت مربوط به ایران علی رو هم بگرد یچیزی پیدا کن اون رو هم رد کن باشه! اصلا تاریخ نویس هرچی نوشته پشمه دیگه! نه؟ حالا همه اینا رو رد کردی بنده مسلمان خدا! به من ایرانی ربطی نداره جنایات در بیابان های مدینه و حومه! که نشان از وحشی گری علی محمد و رفقا داره! اما قسمت کشتار ایرانیان در زمان خلافت علی یا هر خر دیگه ای به من ربط داره! علی دستش به خون ایرانیان الوده است دیگه میخوای برو هرچی کتاب تاریخی بگو طرف دشمن علی بوده زدش نوشته اصلا برو همه رو بسوزون خیال خودت رو راحت کن دیگه!همون امریکایی که میگی حاظر شده در محل برج های تجارت جهانی که سه هزار نفر توسط مسلمین پودر شدن رفتن هوا مسجد بسازه بی این میگن دموکراسی حالا ج.ا اجازه ایجاد یک مسجد به اهل سنت که به گفته خودتون برادرانتون هستند رو تو تهران نداده! دمکراسی یعنی این که یکی مثل مایکل مور میاد هیکل بوش رو به لجن میکشه کاریش ندارن هیچ بلکه جایزه اش رو هم میگیره اما جعفر پناهی باید به خاطر یک مستند تو زندان باشه این فرق دمکراسی غربی و عدالت اسلامی! برادر!اینم رفتار با مخالفان البته من مدافع غرب نیستم گور بابای غرب واسه من ایران مهمه اینا رو گفتم که فکر نکنی خبریه! 52 ملیون کشته رو هم برادر دیوانگی هیتلر بود و دوول درگیر چه ربطی داره به دمکراسی؟!نکنه نازی ها که یک حزب رو فقط بهش اجازه فعالیت میدادند رژیم دمکراتی بودن! بعدش شما که مخالف نازیسمی غلط میکنید به سایت مروج نازیسم با دامنه دات ای آر بدون فیلترینگ اجازه فعالیت میدین !در مورد کره شمالی! کره شمالی اولا جنگ میان دو کره بوده کره جنوبی که توسط امریکا از بند زاپن ازاد شد و کره شمالی که توسط شوروی از بند ژاپن راحت شد تو این جنگ هم امریکا به جنوبی ها کمک میکرد چین و شوروی هم به شمالی ها به قول خودت تو جنگ هم حلوا خیرات نمیکنن! اینو از قلم انداختی بیش از یک ملیون کشته در جنگ ایران مسلمان و عراق مسلمان! همین فرانسه الان داره با حمایت هوایی ازمبارزان لیبی دیکتاتور قذافی رو سرنگونمیکنه کمک به مردم مسلمان لیبی ! جنایت هم به قول خودت تو الجزایر کرده در اون شکی نیست حالا یک سوال ؟کره شمالی یک کشور کمونیسم یعنی منکر وجود خدا چرا این جمهوری اسلامی شما! که به خدا و چاه جمکران و... باور اساسی داره با یک کشوری که خدا را تکذیب میکنه بده بستان داره؟! مگه محمد نگفته با کفار بده بستان نکنید! دوم: برادر خودتون دارین شتر شتر مهمات میدین به طالبان و تروریست های عراق تا هرج و مرج و جنگ تو افغانستان و عراق ادامه داشته باشه تا خودتون سودشو ببرین پس شما هم در کشتار اون صد هزار نفر شریکین! شنیدم تو هواپیمای ایران ایر به ترکیه هم مهمات بود هنوز گند نیجریه رو پیشونیتونه تکذیبشم نمیتونی بکنی اینو دیگه چون اسناد تصویریش هم در سازمان ملل موجوده! سوم من که توهینی ندیدم تو این نوشته از کتاب های تاریخی هم برداشت شده توهینی هم نشده! حالا چرا حیا کنیم! حیا بی ادبی هم من ندیدم که شعار میدی! شما باید حیا کنی که هم وطنت رو 1400 سال پیش کشتن و زن و بچه شونو به برده گی بردن اما تعصب مذهبی چشم هاتو کور و گوشهاتو کر کرده! وسلام!

  پاسخحذف
 4. az koja malum in tarikh tahrif shode nabashad? dar zemn , gharb az jahate demokrasy va nazm khub ast va man amrika ra parastesh mikonam chon mardome aragh va afghanestan ra azad kard, vali sonniha vahshy hastand va shyayan mazlum va agar ali ba fathe iran movafeghat kard chon midanest iraniha aghleshan byshtar az arabhast va eslam haghyghy ke shie ast ra ghabul mikonand, shoma bayad khanevade dashte bashy dar amrika ta befahmi ke demokrasy va nazm khub ast ama efat va pakizege va akhlaghe khanevadegy ke tamame melathye sharghy daand dar inja yaft nemishavad va khanevade hich mafhumi nadarad

  پاسخحذف
 5. با سلام خدمت شما
  تاریخ طبری جلد 5 صفحه 1103 نداره و از 1703 شروع میشه در جلد 3 هم که صفحه 1103 موجود هست چنین مطلبی موجود نیست
  سربریدن عتبه:
  مردی به نام عتبه که بخاطر عدم پخش مساوی غنایم بین لشکریان اسلام به صورت محمد تف کرده بود بوسیله علی سر بریده شد(تاریخ طبری. ج5 ص1103)

  منتظر پاسخ هستم
  با تشکر

  پاسخحذف
 6. با سلام،

  شما كه اين همه دم از اصلتون ميزنيد ميشه راهنما ئي كنيد كه اين اصلتون چي بوده و براي شما چي كار كرده ما كه هرچي تو تاريخ ايران گشتيم هرچي دانشنمد و شاعر و فيلسوف و طبيب و عارف بوده مسلمان بوده يعني اونها نمي فهميدند شما بهتر مي فهمي كه مي خواهي به اصلت برگردي؟

  پاسخحذف
 7. یکم پیاز داغ بدم اضافه کنین؟ :دی
  در هر صورت اگه یک روز این حکومت آزاد بشه و همه بتونن نظراتشون رو بگن حتی همین حرف ها مطمئنم که حقیقت مشخص می شه قبول دارم که چیزی که الان توی ایران به اسم اسلام داریم دروغه و با زمانه ما هماهنگی نداره ولی دلیل نمی شه که شما بیای کل پایه یک دین رو از ریشه بگی غلته و همه گوسفندند
  اسلام ستیزی و یا مسیح ستیزی بخاطر این بوجود امده که بعضی ها نمی خوان تفکراتشون رو تغییر بدن و می خوان به اصول پایبند باشن و مسلماً اصولی که بیش از هزار سال پیش بوده جواب گوی الان نیست و متاسفانه بجای درک اصل قضیه چسبیدیم به حاشیه ها و مسائل دیگش دین های یکتا پرست همه ریشه های یکسان دارن و نباید نابود کرد باید به روز کرد تفکرات رو

  پاسخحذف
 8. عشق علی در خون و رگ همه ما شیعیان هست لطفا از این چرندیات ننویسید که حالمو بهم زد .........

  پاسخحذف