۱۳۹۰ مرداد ۱۴, جمعه

سخنرانی زنده یاد فریدون فرخ زاد درمورد اسلام و و شرعیات خنده آورش!


ای شمایی که دلم پیش شماست غم ایران همه تشویش شماست
تا فریدونم و فرخزادم شعله ی آتش و فریادم 
دل من آتش جاویدان است زنده و مردی من ایران است

۴ نظر:

 1. این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

  پاسخحذف
 2. همه نفرینهای آفرینش به روح و روان سلمان فارسی خائن و شاگرد ننگینش محمد تازی:


  http://www.youtube.com/watch?v=611T0C7sx7w&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=0A21YZwWDks&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=sXQCzVRDF5o&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=1AfmtX90hFg&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=RpYCu9-csHM&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=2BJMCM2Qo4A&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=qIrXWf8_NrE&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=cvwmTa3HIlI&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=mQ_7wx_LA7s&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=URiDy_XCX24&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=loyTFQY7BVg&feature=related

  پاسخحذف