۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه

پا گذاشتن روی خون شهدای جنبش

در حالی که هنوز کفن  جانباختگان راه ازادی خشک نشده در حالی که هنوز قاتلین و عاملین جنایات انتخابات سال پیش محاکمه نشدند در حالی که هنوز جوخه ی اعدام ها بر قرار است در حالی که هنوز  سنگ فرشها از خون ندا ها و سهراب ها رنگین است ....سید خندان! سید باسیاست! سیدی که با پنبه سر میبره برای مشروعیت دادن به یک نظام فاشیستی  جنایتکار و برای رسیدن به اهداف حزبی پا روی خون شهدای خیزش ازادی خواهی مردم ایران گذاشته سد محمد خاتمی! اقایان اصلاح چی! چه گونه رویتان میشود که بگویید در انتخابات بعدی شرکت میکنید؟! حتی اگر شرط ها را قبول کنند! باز این حرف شما  پا گذاشتن روی خواست تمامی جوانانی است که جان خود را فدای میهن کردند   خاک بر سرت محمد خاتمی گور بگور کنن همون روباه مکاری  حقارات از این بیشتر خاک بر سرت! شرف هم خوب چیزیه  البته آخوند که شرف نداره!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر