۱۳۸۹ تیر ۲, چهارشنبه

قرآن:زن هایتان اگر مطیع نشدند... آنها را بزدن تنبیه کنید!


زنانی که از مخالفت و نافرمانی آنان بیمناکید باید نخست انها را موعظه کنید. اگر مطیع نشدند از خوابگاه آنان دوری کنید
 .باز مطیع نشدند آنها را بزدن تنبیه کنید .چناچه اطاعت کردند حق هیچگونه ستمی بر آنان ندارید که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشان است

سوره ی نسا

آیه 34

صفحه ی124


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر