نسلـــــــے که ازاصلــــــش نیفتــــاده

تنظیمات مهم در فیس بوک برای شناسایی نشدن مکان شما

توجه - توجه
فيسبوک به سيستم آدرس يا همان مکان ياب (GPS) و نقشه های ماهواره اي گوگل (Google Maps) وصل شده و شما تا درب منزل قابل شناسايی هستيد.
برای از کار انداختن اين امکان (مشکل) آموزش  زير رو دنبال کنيد و اين موضوع را به اطلاع دوستان برسانيد.
برای از کار انداختن اين امکان از پروفايل شخصی به ترتيب زير عمل کنيد :
 برای بزرگ دیدن تصویر کافیست روی ان کلیک کنید
1 - Account
2 - Privacy Setting
3- Custom
3 - Customize settings
4 - Things others share
5 -  Friends can check me in to Places
6 - Edit setting
7 - Disable
8 - Okay

 برای بزرگ دیدن تصویر کافیست روی ان کلیک کنید
1 - حساب کاربری
2 - تنظیمات حریم خصوصی
3 - سفارشی
4 - ویرایش تنظیمات
5 - چیزهایی که دیگران به اشتراک می‌گذارند
6 - دوستان می‌توانند مرا جانمایی کنند
7 - ویرایش تنظیمات
8 - غیرفعال
9 - قبول
با سپاس از  سیخونک